Μεγάλες Μέρες της Νεμέας 2006

Γεύσεις, ακούσματα, εικόνες, λόγια, νέα...

Πελοποννησιακά κρασιά και τοπικά προϊόντα ποιότητας...

Πελοπόννησος και οίνος: ιστορία, φύση, παράδοση, διαδρομές, προτάσεις...

Επιχειρηματικές συνεργασίες γύρω από το κρασί στην Πελοπόννησο και όχι μόνο...


Cohesion III B InterregΕυρωπαϊκή ΈνωσηInterreg III B Cadses
Ο ιστοχώρος συγχρηματοδοτείται
από το ΕΤΠΑ (75%)
και από Εθνικούς Πόρους (25%)
Concept, design & content by TheGreenTravellers
Hand made by MatrixDesign